naar top
Gemeente Kruibeke
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

RUP Rupelmonde centrum - Openbaar onderzoek - Feedback

14 juli ’17 (vr)
Op 12 februari 2017 liep het openbaar onderzoek af voor het RUP Rupelmonde centrum. Op 25 april 2017 heeft de GECORO (Commissie voor ruimtelijke ordening) alle bezwaren beoordeeld en geëvalueerd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden heel wat opmerkingen ontvangen. De GECORO heeft al deze opmerkingen gebundeld en beoordeeld.

Decretaal is niet voorzien om bij afsluiting van het openbaar onderzoek een individuele kennisgeving te bezorgen aan alle bezwaarindieners. Gezien de omvang van het plan en het aantal bezwaren dat werd ontvangen, was het dan ook niet praktisch haalbaar om iedereen individueel aan te schrijven over de beoordeling van haar/zijn bezwaar.

Uiteraard wenst het gemeentebestuur u te informeren over de relevante informatie en beoordeling. Via deze weg kan u zelf eenvoudig nagaan hoe uw opmerking werd behandeld, welke beoordeling hieraan werd gegeven door de GECORO en of dit al dan niet tot een aanpassing van het ontwerp-RUP heeft geleid. Al deze informatie is gebundeld in het verslag van de GECORO-vergadering van 25 april 2017 dat u hieronder kan downloaden.

De GECORO heeft in haar beoordeling een aantal bezwaren als gegrond bevonden met een voorstel tot aanpassing van het ontwerp-RUP en een aantal bezwaren als ongegrond beoordeeld. De beoordeling door de GECORO werd op alle vlakken door de gemeenteraad gevolgd bij de definitieve vaststelling op 26 juni 2017. Het definitieve RUP werd dan ook op een heel aantal aspecten bijgestuurd op basis van gegronde suggesties die werden ontvangen. Het gemeentebestuur wenst u dan ook te bedanken voor uw betrokkenheid in dit dossier. Onderaan kan u de gemeenteraadsbeslissing terugvinden waarin verwezen wordt naar de beoordeling van de bezwaren door de GECORO.

Indien u graag nog bijkomende toelichting wenst, kan u steeds terecht bij de dienst stedenbouw tijdens de openingsuren.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht