naar top
Gemeente Kruibeke

Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag

30 oktober ’17 (ma)
Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor de opslag, sortering en verwerking van afvalstoffen + nieuwbouw klasse 1 – Stuer Containterdienst NV, Burchtstraat 87 in 9150 Kruibeke

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering d.d. 27.11.2015 hoofdstuk 5, artikel 16 tot 29.

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Stuer Containterdienst NV, Burchtstraat 87 in 9150 Kruibeke een omgevingsvergunningaanvraag werd ingediend bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Buchtstraat 87 in 9150 Kruibeke, 1ste afdeling, sectie B, 36B, 41C, 47F, 47H, 47L, 49B, 49D, 49E, 50G en 50L.

Het betreft een aanvraag tot het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor de opslag, sortering en verwerking van afvalstoffen + nieuwbouw.

Het project kadert in de toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 5, 1°, a (het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de VCRO) en c (de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse). Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport (MER) of omgevingsveiligheidsrapport (OVR) gevoegd.

Overeenkomstig hoofdstuk 5 van het BVR van 27 november 2015  wordt door de gemeente Kruibeke een openbaar onderzoek georganiseerd. De aanvraag kan bij het gemeentebestuur worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 oktober 2017 tot en met 29 november 2017. De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, voor het einde van het openbaar onderzoek.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 42
Tel. tel.
03 740 02 44
e-mail
milieu@kruibeke.be
e-mail
landbouw@kruibeke.be