naar top
Gemeente Kruibeke

RUP Bazel centrum herziening - Openbaar onderzoek - Feedback

18 december ’17 (ma)
Op 22 augustus 2017 liep het openbaar onderzoek af voor het RUP Bazel centrum - herziening. Op 19 september 2017 heeft de GECORO (Commissie voor ruimtelijke ordening) alle bezwaren beoordeeld en geëvalueerd.

Decretaal is niet voorzien om bij afsluiting van het openbaar onderzoek een individuele kennisgeving te richten aan alle indieners van een bezwaar. Gezien de omvang van het plan en het aantal bezwaren dat werd ontvangen, was het niet praktisch haalbaar om iedereen individueel aan te schrijven over de beoordeling van haar/zijn bezwaar.

Uiteraard wenst het gemeentebestuur u de relevante informatie en beoordeling te bezorgen. Via deze weg kan u zelf eenvoudig nagaan hoe uw opmerking werd behandeld, welke beoordeling hieraan werd gegeven door de GECORO en of dit al dan niet tot een aanpassing van het ontwerp-RUP heeft geleid. Al deze informatie is gebundeld in het verslag van de GECORO vergadering van 19 september 2017 dat u hieronder kan downloaden.

De beoordeling door de GECORO (waarbij een aantal bezwaren als gegrond werden bevonden met een voorstel tot aanpassing van het ontwerp-RUP en een aantal bezwaren als ongegrond werden beoordeeld) werd op de meeste vlakken door de gemeenteraad gevolgd bij de definitieve vaststelling op 27 november 2017. Het definitieve RUP werd dan ook op een heel aantal aspecten bijgestuurd op basis van gegronde suggesties die werden ontvangen. Het gemeentebestuur wenst u te bedanken voor uw betrokkenheid in dit dossier. Onderaan kan u de gemeenteraadsbeslissing terugvinden waarin verwezen wordt naar de beoordeling van de bezwaren door de GECORO, alsook de definitief vastgestelde documenten van het dossier.

Indien u graag nog bijkomende toelichting wenst, kan u steeds terecht tijdens de openingsuren op de dienst stedenbouw.

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be