Openbare onderzoeken

Beschrijving

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en kan je er je mening over geven.

Voor de volgende aanvragen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden:

  • aanvragen omgevingsvergunning (in bepaalde gevallen)
  • aanvragen omgevingsvergunning voor het verkavelen of bijstellen van een verkaveling
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • structuurplannen
  • ...

De gemeente start het openbaar onderzoek op en verstuurt de aangetekende zendingen. Het openbaar onderzoek bij een aanvraag omgevingsvergunning en verkavelingen duurt 30 dagen.

De lopende onderzoeken voor omgevingsvergunningsaanvragen, aanvragen omgevingsvergunning voor het verkavelen of bijstellen van een verkaveling, ruimtelijke uitvoeringsplannen... zijn tijdens de openingsuren ter inzage op de dienst omgeving in het gemeentehuis.

De lopende onderzoeken hangen tevens uit op het gemeentelijke infobord aan het gemeentehuis. De openbare onderzoeken over gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden ook kenbaar gemaakt via het gemeentelijk infoblad en op de website.

Kostprijs

De kosten van de aangetekende zendingen bij het openbaar onderzoek bij een vergunningsaanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

gele affiche

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be