Algemene belasting ten laste van de vrije beroepen en de bedrijven

Hoe aanvragen

  • Via een aangifteformulier.

Kostprijs

  • land- of tuinbouwbedrijf : 25,00 euro
  • zonder personeel : 100,00 euro
  • met personeel: 0,25 euro/m2 bebouwde grond en 0,12 euro/m2 onbebouwde grond - met een minimum van 200,00 euro en indien 1ste klasse inrichting verhoogd met 200 % en voor een 2e klasse verhoogd met 100 %

Uitzonderingen

-indien alle voorwaarden voldaan zijn:

  • in éénzelfde vestiging
  • twee of meer natuurlijke personen
  • in gezinsverband leven
  • elk een afzonderlijke belastbare acitiviteit hebben

wordt slechts één van die personen aan de belasting onderworpen

Meer info

03 740 02 23

Openingsuren & contact

Financiƫle dienst gemeente

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 23
Tel. tel.
03 740 02 24
Tel. tel.
03 740 02 25
e-mail
rekendienst@kruibeke.be