Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is vereist voor het:

 • optrekken of plaatsen van een constructie
 • functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat
 • afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie
 • ontbossen van met bomen begroeide oppervlakten
 • vellen van hoogstammige bomen
 • aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem
 • opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen of van materialen, materieel of afval
 • parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens
 • plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt
 • geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed
 • opsplitsen van een woning of het wijzigen van het aantal woongelegenheden
 • aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen

Let op: Dit is een samenvatting. Raadpleeg de dienst stedenbouw voor de uitgebreide voorwaarden.

Voor bepaalde werken is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig en kan je beroep doen op de vrijstellingsbepalingen of volstaat een melding. Informeer je vooraf omtrent de exacte voorwaarden bij de dienst stedenbouw of raadpleeg de website van de Vlaamse Overheid.

 

Er bestaan 4 soorten aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning:

 • werken met eenvoudige dossiersamenstelling zonder architect (vb. oppervlakte: tot 40m² en kroonlijst: max. hoogte 3m en nokhoogte: max. 4,5m)
 • werken met uitgebreide dossiersamenstelling met architect (oppervlakte: groter dan 40m² en/of kroonlijst hoger dan 3m en/of nok hoger dan 4,5m)
 • terreinaanlegwerken (vb. vellen van bomen, ophogen van grond)
 • technische werken (vb. electriciteitscabines)

 

De stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd binnen de 75 dagen na aanvraag of binnen de 105 dagen na aanvraag indien een openbaar onderzoek is vereist.

 

Op de aanstiplijsten vind je alle stukken die bij het dossier moeten worden gevoegd.

 

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier (4 soorten, afhankelijk van de aard van de aanvraag)
 • statistisch formulier (model 1 bij woningen, model 2 bij andere dan woningen)
 • aanstiplijst Vlaamse verordening regenwater (bij uitgebreide dossiers)
 • compensatieformulier (bij vellen van bomen/ontbossen)
 • inlichtingenformulier brandweer (bij publiek toegankelijke gebouwen en meergezinswoningen) - zie onderaan deze pagina
 • nota toegankelijkheid (indien verordening toegankelijkheid van toepassing is)
 • beschrijvende nota (afhankelijk van soort dossier)
 • foto’s van de plaats van de werken (aantal afhankelijk van soort dossier)
 • tekeningen op schaal (afhankelijk van soort dossier)

Je informeert best even vooraf in hoeveel exemplaren deze documenten dienen te worden ingediend (dit is afhankelijk per dossier in functie van eventuele externe adviesvragen).

 

Kosten

Het bedrag van de dossiertaks is afhankelijk van het soort dossier en de wijze van indiening (analoog of digitaal). Hieronder vind je het volledige overzicht:

Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (bedrag te verhogen met 100 euro per woongelegenheid indien meergezinswoningen of handelszaak) met een maximum van 1.200 euro

 

Aard aanvraag

Analoog

Digitaal

Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is (bedrag te verhogen met 100 euro per woongelegenheid indien meergezinswoningen of handelszaak) met een maximum van 1.200 euro

200

160

aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

50

40

aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning voor technische werken

200

160

aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken, met uitzondering voor het vellen van hoogstammige bomen

50

40

per indiening van een melding

50

40

stedenbouwkundig attest

50

40

planologisch attest

200

160

 

Bijkomend kunnen nog de volgende kosten worden aangerekend:

 • bij een eventueel openbaar onderzoek: aangetekende zendingen
 • bij een adviesvraag aan De Watergroep en de Hulpverleningszone Waasland: deze kosten worden rechtstreeks opgestuurd

 

 

Afhalen

In geval een stedenbouwkundige vergunning is vereist, wordt de beslissing je per aangetekende post opgestuurd.

In geval van een melding wordt de aktename je eveneens per aangetekende post opgestuurd.

 

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be