Digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag

Een bouwaanvraag indienen, betekent vandaag een hele berg papierwerk in orde brengen. Niet alleen voor burgers die een eenvoudige verbouwing aan hun huis plannen, maar al zeker voor architectenkantoren die de bouw van bijvoorbeeld groepswoningen, een appartementsgebouw of kantoorgebouw voor hun rekening nemen.

Bedoeling is die papierberg nu drastisch te verminderen, en het aanvragen van zo’n vergunning eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarom richtte de Vlaamse overheid het omgevingsloket op dat toelaat om stedenbouwkundige vergunningen digitaal in te dienen.

Ook de gemeente Kruibeke is in het project ingestapt. Vanaf 1 juli 2016 is het dus ook mogelijk om in Kruibeke een digitale bouwaanvraag in te dienen.

De digitale bouwaanvraag komt via het Omgevingsloket 'toe' op het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg.

 

Digitale aanvraag verplicht?

Vanaf 23 februari 2017 kan een bouwaanvraag door een professionelen (vb. architect of studiebureau) enkel nog digitaal worden ingediend.

Ook als je zelf een bouwdossier samenstelt, zonder medewerking van een architect, kan dit via het digitaal omgevingsloket.

Ook als aanvrager heb je er namelijk tal van voordelen bij: 

  • de aanvraag kan op elk moment worden ingediend
  • je kunt online de stand van je dossier opvolgen
  • het invoeren van gegevens wordt drastisch beperkt, o.a. doordat via de e-ID bepaalde informatie al vooraf is ingevuld
  • er is een forse papierbesparing
  • aanvragen kunnen digitaal worden ondertekend, wat verplaatsingen naar het administratief centrum uitspaart
  • je betaalt minder dossierkosten

 

Hoe kunnen we je helpen?

Maak een afspraak via stedenbouw@kruibeke.be om aan de balie met onze hulp je dossier digitaal in te dienen. Samen doorlopen we de verschillende stappen in de snelinvoer van het omgevingsloket en stellen we je dossier in 1 keer samen. Vergeet bij het langskomen zeker je identiteitskaart met pincode niet of token en zorg ervoor dat je de nodige aanvraagdocumenten (bij voorkeur op USB-stick in pdf-formaat) meebrengt.

Wie graag zelf aan de slag gaat, kan alle informatie en een handig stappenplan terugvinden via www.omgevingsloket.be.

 

Wat kan je digitaal aanvragen?

Je kan op het omgevingsloket terecht voor volgende aanvragen:

  • melding
  • stedenbouwkundige vergunning (eenvoudige en uitgebreide dossiersamenstelling)

Andere procedures (zoals beroepen, verkavelingsvergunningen, attesten, …) worden later beschikbaar.

Via het omgevingsloket word je door middel van een wizard door de procedure geloodst. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen.

 

Voorwaarden voor digitale aanvraag

Voor de aanvraag gelden bepaalde richtlijnen. Zo dienen alle bestanden virusvrij, kopieer-en raadpleegbaar te zijn en kunnen worden geopend en gelezen. Verder zijn bepaalde technische normen vastgesteld op basis waarvan een dossier digitaal mag worden samengesteld. Er zijn normen vooropgesteld waaraan de verschillende documentonderdelen en plannen dienen te voldoen, dit zowel voor een dossier zonder als met medewerking van een architect. Je kan de normenboeken onderaan de pagina raadplegen, alsook een overzicht van de minimaal verplichte dossiersamenstelling.

Specifieke voorwaarden brandweerplannen

Voor dossiers met brandweer gerelateerde aspecten uit het normenboek, dat werd opgesteld door de Vlaamse Overheid zijn een aantal zeer specifieke eisen voor de brandweerplannen voorzien. De hulpverleningszone heeft deze samengevat op haar website voor een eenvoudiger gebruik. Het is belangrijk dat de brandweerplannen hieraan voldoen. Het zijn namelijk essentiële elementen om een project digitaal correct brandtechnisch te beoordelen.

Daarnaast moet ook het infoformulier preventie van onze hulpverleningszone correct ingevuld en ondertekend aan de digitale aanvraag worden toegevoegd.

Indien de digitale plannen hieraan niet voldoen, kan de brandweer zich genoodzaakt zien om ten gevolge van het ontbreken van deze elementen het dossier - ongunstig advies te moeten geven wegens onvolledige gegevens. Dat willen we evenwel vermijden, vandaar zeker een warme oproep om dit grondig te bekijken.

 

Wie kan het dossier raadplegen?

De gegevens worden opgenomen in het digitale uitwisselingsplatform. Ze kunnen worden geraadpleegd door de betrokkene, zijn architect, de gemeente, de provincie, de adviserende instanties en het departement ruimtelijke ordening.

 

Verdere verloop voor de aanvrager

De status van het dossier kan steeds online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federale id-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document verzonden via e-mail naar de betrokkenen. Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties worden uitgewisseld.

 

Alle informatie over de digitale bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be. Je vindt er ook een handig overzicht met veel gestelde vragen (FAQ).

Omgevingsloket

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 34
Tel. tel.
03 740 02 33
Tel. tel.
03 740 36 96
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be