Equivalent leefloon

Inhoud

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare situatie bevinden.

Je hebt recht op een equivalent leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als jouw inkomen lager is dan het wettelijk bepaald bedrag aan equivalent leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het equivalent leefloon.

Voorwaarden

Je moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om je te kleden, om je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.

De Dienst Welzijn kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij de Sociale Dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van jouw gemeente. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van jouw inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen...

Na onderzoek en beslissing op Bijzonder Comité Sociale Dienst krijg je het equivalent leefloon al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

  • identiteitsdocument
  • huurovereenkomst
  • laatste inkomstenbewijzen
  • rekeninguittreksels

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

  • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie ujede uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als ‘samenwonende’.  Dat moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
  • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een ‘alleenstaande’.
  • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als ‘met gezinslast’.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.