Meldingen en klachten

Wil je iets melden? Heb je een klacht? Via deze weg biedt het bestuur de inwoner de kans om zijn mening kenbaar te maken.

Voor klachten over gebreken op de openbare weg en voor milieuklachten, vind je hieronder een specifiek klachtenformulier.

Alle andere klachten kunnen via het algemene klachtenformulier.

E-loket

Deel deze pagina