Meldingen en klachten

Wil je iets melden? Heb je een klacht? Via deze weg biedt het bestuur de inwoner de kans om zijn mening kenbaar te maken.

- Voor klachten over gebreken op het openbaar domein en voor milieuklachten, vind je hieronder een specifiek formulier via het e-loket. Je kan extra toelichting lezen in de lijst A tot Z.

- Alle andere klachten kunnen via het algemene klachtenformulier.

E-loket

Deel deze pagina