Verblijfsdocument voor een niet-Belgisch kind

Inhoud

Het identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind, (kartonnen document) wordt vervangen door een elektronische kaart.

Sinds 15 januari 2024 kunnen vreemdelingen onder de twaalf jaar die legaal in België verblijven, net als de Belgen onder de twaalf jaar ("Kids-ID"), ook een elektronische kaart verkrijgen.

Er is niet één document, maar afhankelijk van het verblijfsrecht kunnen ze beschikken over:

KaartypeVingerafdrukken
A-kaart (beperkt verblijf)Vanaf 6 jaar
B-kaart (onbeperkt verblijf)Vanaf 6 jaar
K-kaart (gevestigde vreemdeling)Vanaf 6 jaar
L-kaart (EU-langdurig ingezetene)Vanaf 6 jaar
EU-kaartVanaf 12 jaar
EU+ kaartVanaf 12 jaar
F-kaartVanaf 6 jaar
F+-kaartVanaf 6 jaar
M-kaartVanaf 6 jaar

De geldigheidsduur hangt af van het toegekende verblijf.
De kaart is evenwel nooit langer dan 3 jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een kaart wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • je moet samen met het kind de kaart aanvragen.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

Je kan een afspraak maken bij de Dienst Bevolking in het gemeentehuis.

Maak een afspraak

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het verblijfsbewijs aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Wanneer je de kaart aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de kaart.

Het aanmaken van de kaart duurt 3 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de kaart dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met uw gemeente.

Wat meebrengen

Bij het aanvragen van een kaart moet je het volgende meenemen:

 • de elektronische kaart van de ouder die de kaart aanvraagt
 • een recente pasfoto van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • het kind moet effectief aanwezig zijn.
 • 7,70 euro / 10,70 euro

Voor het afhalen:

 • Pin/Puk code
 • vorige kaart of attest van verlies/diefstal; bij een vernieuwing

Kostprijs

Kostprijs in gewone procedure (= 3 weken):

 •         A/B/K/L – kaart                            10,70 euro
 •         EU/ EU+ / F / F+ / M – kaart        7,70 euro

Kostprijs in spoedprocedure ( = 1 werkdag bij aanvraag voor 15u):

 •         A/B/K/L – kaart                            116,40 euro
 •         EU/ EU+ / F / F+ / M – kaart        105 euro

Meer info

De verblijfskaarten voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar zijn niet verplicht.
De identiteitsbewijzen afgegeven voor 15 januari blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur.