Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming

Inhoud

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Een eerste luik van de Vlaamse Sociale Bescherming is het reeds bestaande zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering genoemd). Sinds september 2016 maakt het Basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor personen met een handicap er deel van uit en sinds januari 2017 staat VSB ook in voor de uitbetaling van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd).

De Vlaamse Sociale Bescherming is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die mutualiteiten aanbieden.

Voorwaarden

De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

 • Wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten indien hij of zij 26 of ouder is (aansluiten in het jaar dat hij of zij 26 wordt). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
 • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
 • Wie in Wallonië of het buitenland woont, is vrijgesteld van aansluiting. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld inkomende grensarbeiders moeten wel aansluiten).

Voor meer informatie over wie moet aansluiten en wie vrijgesteld wordt, kan je terecht bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Procedure

Om aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet u lid worden bij één van de 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen. Je hebt twee mogelijkheden:

 1. de zorgkas van je mutualiteit (waar je je ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
  • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 2. de Vlaamse Zorgkas

De contactgegevens van deze erkende zorgkassen vind je op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Normaal gezien krijg je van de zorgkas van jouw ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van uw zorgpremie in het jaar dat je 26 wordt of wanneer je in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

Zodra je jouw eerste premie betaalt, ben je aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij je je hebt aangesloten, je uitnodigen om de verschuldigde premie te betalen.

Indien je verplicht bent om aan te sluiten en je doet dit niet uit eigen beweging, dan word je automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Let op!
Indien je minstens 3 zorgpremies, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijg je een administratieve geldboete van 250 euro (100 euro bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering).

Kostprijs

Je betaalt momenteel een jaarlijkse zorgpremie van 51 euro.

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, betaal je slechts 26 euro.

Regelgeving

Decreet 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Voor wie

Wie 26 jaar is en in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten.
Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Zo kunnen inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zich vrijwillig aansluiten. Grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten.