Aanvraag collecte of inzameling

Inhoud

Organiseer je een collecte of inzameling voor een goed doel?

Procedure

Richt dan minimum 4 weken vooraf een brief of e-mail aan het college van burgemeester en schepenen.