Aanvraag van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Inhoud

Wie zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kan een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van de woning of werkplek.

Procedure

Je richt een brief met jouw vraag aan het College van burgemeester en schepenen, O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke. Je mag daarbij eventueel een kopie van jouw identiteitskaart en/of parkeerkaart voor personen met een handicap toevoegen.

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken.