Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Inhoud

De gemeenten mogen een aanvullende belasting heffen op de personenbelasting. Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.

Alle inwoners van de gemeente Kruibeke die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan de gemeentebelasting.

De gemeentebelasting (8%) wordt samen met de personenbelasting geïnd. Je vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet. Je krijgt dus geen afzonderlijke aanslag voor die belasting.