Gemeentelijke aanvullende renovatie -en of aanpassingspremie

Inhoud

Als aanvulling op het verkrijgen van de Vlaamse renovatiepremie, kan je een gemeentelijke aanvullende premie bekomen van 20% op het toegekend bedrag van de Vlaamse renovatiepremie indien je bij de beoordeling van de renovatiepremie recht hebt op het percentage van 30% vanwege je inkomen beneden het grensbedrag van de Vlaamse renovatiepremie.

Als aanvulling op het verkrijgen van de Vlaamse aanpassingspremie, kan je een gemeentelijke aanvullende premie bekomen van 20% op het toegekend bedrag van de Vlaamse aanpassingspremie.

Voorwaarden

- De gemeentelijke aanvullende premie kan enkel worden uitbetaald nadat het bewijs van uitbetaling van de Vlaamse renovatie- of aanpassingspremie is voorgelegd;
- Gemeentelijke aanvullende renovatiepremie: je komt enkel in aanmerking voor deze premie indien je bij de beoordeling van de Vlaamse renovatiepremie recht hebt op het percentage van 30% vanwege je inkomen beneden het grensbedrag;
- De gemeentelijke aanvullende premie moet worden aangevraagd binnen de 6 maanden na ontvangst van de Vlaamse renovatie-en of aanpassingspremie.

Premiebedrag

20% van de uitbetaalde Vlaamse renovatie-en of aanpassingspremie.

Combinatie met andere premies

Deze premie kan niet gecombineerd worden met de gemeentelijke premie (voor)gevelrenovatie of de gemeentelijke premie superisolerend glas.

Samenstelling aanvraag

De aanvraag tot premie (digitaal of op papier) is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier alle onderstaande onderdelen bevat:
- Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie hieronder);
- Aanvullende gemeentelijke renovatiepremie: bewijs van uitbetaling van de Vlaamse renovatiepremie (kopie brief) met vermelding van percentage van uitbetaling;
- Aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie: bewijs van uitbetaling van de Vlaamse aanpassingspremie (kopie brief).

Bijlagen

  • Subsidie gevelrestauratie 246,9 Kb pdf
  • Aanvraagformulier aanvullende renovatie- en of aanpassingspremie 815,4 Kb docx