Afbouw van gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

Inhoud

De afgelopen decennia is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alsmaar toegenomen, vooral omwille van het gebruiksgemak en de relatief lage kostprijs.

Dit gebruik heeft uiteraard zijn gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Bestrijdingsmiddelen komen onder meer via uitspoeling terecht in het oppervlaktewater, maar ook in het grondwater.

Daarom moeten we de komende jaren werk maken van een geleidelijke afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Alle openbare besturen (dus ook de gemeenten) moeten vanaf 2015 streven naar een nulgebruik.

In plaats van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, worden alternatieve methoden gebruikt voor onkruidbestrijding: branden, stomen, wieden, ...

Ook worden bepaalde oppervlakten omgevormd, zodat onkruid minder kans krijgt: door planten van bodembedekkers, inzaaien van gras, ...

De bevolking zal toleranter moeten staan tegenover de groei van onkruiden, zowel in plantsoenen als op verharding.

Als inwoner kan je zelf ook meehelpen aan de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, door enerzijds de groei van onkruiden meer te aanvaarden en door zelf zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Meer tips kan je vinden op de website www.zonderisgezonder.be.

Meer info

Praktische tips hoe men chemische bestrijdingsmiddelen kan verminderen of vermijden, zowel in huis, tuin als in de land-en tuinbouw is terug te vinden op website www.zonderisgezonder.be.