Werken in de Gauwstraat in het najaar 2024

Gepubliceerd op maandag 12 feb 2024 om 07:57
Vanwege saneringswerken aan de Gauwstraatbeek en de Kleine Pismolenbeek zal in het najaar 2024 de Gauwstraat op bepaalde momenten afgesloten worden.

De werken kaderen in het bestrijden van de wateroverlast in deze zone. De Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek treden enkele keren per jaar uit hun oevers. Daardoor staan straten blank en bedreigt het water huizen in de Gauwstraat, Kerkstraat en Portugezenstraat.

Wat houden de werken in?

Concreet zal de Gauwstraatbeek ter hoogte van de Gauwstraat/Kerkstraat tot aan de monding in de Barbierbeek, breder en de oevers vlakker worden gemaakt om zo een betere waterafvoer te bekomen. Bestaande inbuizingen worden vergroot om de afwatering te verbeteren.

Ook bepaalde inbuizingen en overwelvingen in de Portugezenstraat worden vernieuwd. Verder komen er individuele beschermingsmaatregelen voor de woningen in de Portugezenstraat die laaggelegen zijn en te kampen hebben met wateroverlast wanneer de Kleine Pismolenbeek buiten haar oevers treedt.

Tot slot zijn in deze werken ook een vernieuwing van het asfaltwegdek in de Gauwstraat voorzien.

De uitvoeringstermijn bedraagt 130 werkdagen.

Wegomleiding

De werken worden uitgevoerd in verschillende fases, waarin per fase het doorgaand verkeer onderbroken wordt. Er is per fase een wegomlegging voorzien.

Provincie bestrijdt wateroverlast Gauwstraatbeek en Kleine Pismolenbeek in Bazel (Kruibeke) (oost-vlaanderen.be)