Akte van huwelijk

Inhoud

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen.

Voorwaarden

Wie kan een uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een uittreksel beperkt tot:

  • jezelf
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • jouw erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een uittreksel.

Procedure

Je kan een uittreksel aanvragen in uw gemeente.

1. Met elektronische identiteitskaart / ITSME

Je kan via de knop hieronder het document online aanvragen. 
Online aanvragen

Je ontvangt het uittreksel per e-mail.

2. Zonder elektronische identiteitskaart / ITSME

Neem contact op met de dienst. (telefonisch op per e-mail)

Je ontvangt het uittreksel zo snel mogelijk per post op het adres waar je bent ingeschreven.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt.

Wat meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis.

Gerelateerde items