Algemene belasting ten laste van de vrije beroepen en de bedrijven

Datum bekendmaking woensdag 8 januari 2020
Datum zitting donderdag 26 dec 2019 om 00:00
Orgaan Gemeenteraad

Bijlagen

  • Belastingreglement vrije beroepen en bedrijven 2020-2025.pdf 1,1 Mb