Apostelbrokken 2023

Ondanks de regen was er toch genoeg belangstelling voor de eeuwenoude traditie 'Apostelbrokken', dat naar jaarlijkse gewoonte plaatsvond in Rupelmonde op Witte Donderdag. Het evenement startte traditiegetrouw om 15 uur in de O.L.Vrouw Bezoekingkerk met de voetwassing van twaalf jonge apostelen. De apostelen zijn kandidaat-vormelingen uit Rupelmonde, Bazel en Kruibeke.

Onder muzikale begeleiding van Thebaans Kwartet wandelen de kandidaat-vormelingen en prominenten na de misviering over het Mercatorplein naar ‘t Stadhuys om er ‘apostelbrokken’ of gewijde stukken brood naar het publiek te werpen vanop het balkon.

Wat nu een leuke beleving is voor jong en oud, gaat terug tot in de zestiende eeuw. Rijke inwoners startten toen stichtingen ter ondersteuning van mensen in armoede. Zo ook Cornelis Rooman, een Rupelmondenaar en bakker van beroep en verschillende keren benoemd als baljuw. Zijn stichting werd gebruikt om op Witte Donderdag mandaatbrood uit te delen. In de volksmond sprak men later van ‘Apostelbrokken’. 

Ter nagedachtenis van Cornelis Rooman en zijn steun aan mensen in armoede startte het lokaal bestuur Kruibeke in 2016 met het jaarlijks uitroepen van een sociaal geëngageerde inwoner als Hedendaagse Cornelis. De zevende Hedendaagse Cornelis is op donderdag 6 april 2023 bekendgemaakt.

Carine Van de Walle zet zich al lange tijd als vanzelfsprekend in voor mensen in armoede: “Armoede is een onrecht. Toekijken van aan de zijlijn is voor mij geen optie.” Wat ooit begon als een hulpactie voor een vriendin in nood, groeide al snel uit tot structurele hulp als actief kernlid binnen de lokale organisaties ‘Kruibeke Helpt’ en ‘Welzijnsschakels’. 

dinsdag 11 april 2023

Foto's