Archiefdocumenten raadplegen

Inhoud

Welke documenten zijn aanwezig?

In het archief kan je de bestuurlijke en administratieve archieven van de gemeente Kruibeke en haar deelgemeenten Bazel en Rupelmonde terugvinden. Dit zijn in eerste instantie de verslagen van de gemeenteraad, de notulen van het schepencollege en de dossiers van de verschillende diensten.

Ook enkele verenigings- en persoonsarchieven kan je terugvinden in het archief.

Procedure

Hoe kan je documenten aanvragen?

 • Je maakt bij voorkeur eerst een afspraak met de archiefdienst. De dienst bekijkt of de gewenste documenten beschikbaar en voor je raadpleegbaar zijn.
  De archiefstukken zijn raadpleegbaar volgens de geldende wet- en decreetgeving en voor zover ze geen inbreuk plegen op de wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer.
 • Bij je bezoek legitimeer je je met een officieel document (identiteitskaart of een ander legitimatiedocument).
 • Je naam en adres en het doel van je onderzoek worden genoteerd in een register.
 • Je tekent bij elk bezoek het leeszaalregister.
 • De gewenste stukken worden voor de bezoeker ter plaatse uit het depot gehaald.
 • Archiefdocumenten worden niet aan particulieren uitgeleend.

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

 • Het fotokopiëren van archiefdocumenten kan geweigerd worden wanneer er een risico bestaat op schade aan de unieke documenten.
 • Bij voorkeur worden foto’s genomen van de archiefdocumenten, voor zover de openbaarheid van bestuurlijke documenten dit toelaat en de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens wordt gerespecteerd.
 • Vraag altijd eerst toestemming aan de archiefmedewerker.