Autonoom Gemeentebedrijf

De gemeente Kruibeke beschikt over een goed uitgebouwde infrastructuur met betrekking tot sport, cultuur, toerisme en recreatie en streeft ernaar dit aanbod kwalitatief nog sterker te maken. Een vlottere werkwijze in verband met aan- en verkoop, het bouwen en verbouwen van de infrastructuur, de uitrusting, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen is hiervoor noodzakelijk.

De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is hiertoe het meest geschikte instrument. Zo wordt het gemeentebestuur ontlast van taken die het AGB sneller en efficiënter kan realiseren binnen haar statutaire doelstellingen.

De gemeenteraad heeft bij beslissing van 25 juli 2007 het autonoom gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Recreatie Kruibeke opgericht. U vindt hier de oprichtingsakte en de statuten van het AGB.

Momenteel beheert dit AGB de infrastructuur m.b.t. de sporthal De Dulpop en de demonstratieloods CNR.

Deel deze pagina