Bebloemingswedstrijd 'Zet Kruibeke in de bloemetjes'

Inhoud

Dit jaar wordt de derde editie van 'Zet Kruibeke in de bloemetjes' georganiseerd. Met deze wedstrijd wil het Lokaal Bestuur Kruibeke de vergroening (met ecologische meerwaarde) van de volledige woonomgeving stimuleren. 

Schrijf je hier in

De deelnemers zijn vrij wat de planten- en bloemenkeuze betreft. Alleen het gebruik van natuurlijke planten en bloemen is toegelaten.

Bloemen en planten met een hoge ecologische waarde krijgen een hogere score.

Voorwaarden

Er zijn drie categorieën:

 • geveltuin: dit is een strook begroeide openbare ruimte die gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat huis
 • voortuin: dit is het tuingedeelte voor het huis en behoort tot de privé-eigendom
 • bloempotten en -bakken, zichtbaar vanaf het openbaar domein

Volgende beoordelingscriteria worden gebruikt:

Geveltuin:

 • Kleurencombinatie/schoonheid → puur visueel aspect
 • Biodiversiteit (is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem)
 • Ecologische waarde aanplant (bijen-, insecten, vleermuizen, …, vogelvriendelijk)
 • Vormgeving, onderhoudsvriendelijkheid (geen gebruik van pesticiden en kunstmest)
 • Extra elementen (vb. bijenhotel, vogelkast, vlinderkast,…, steunmaterialen → ecologische materialen hebben de voorkeur)

Voortuin:

 • Kleurencombinatie/schoonheid → puur visueel aspect
 • Biodiversiteit (is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem)
 • Ecologische waarde aanplant (bijen-, insecten, vleermuizen, …, vogelvriendelijk)
 • Vormgeving, onderhoudsvriendelijkheid (geengebruik van pesticiden en kunstmest)
 • Extra elementen (vb. bijenhotel, vogelkast, vlinderkast,…, steunmaterialen → ecologische materialen hebben de voorkeur)
 • Verhardingsgraad

Bloempotten en -bakken:

 • Kleurencombinatie/schoonheid → puur visueel aspect
 • Biodiversiteit (is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem)
 • Ecologische waarde aanplant (bijen-, insecten, vleermuizen, …, vogelvriendelijk)
 • Vormgeving, onderhoudsvriendelijkheid (geen gebruik van pesticiden en kunstmest)

Voor de bovenstaande categorieën moet men zich individueel inschrijven.

Het is toegelaten om aan meerdere categorieën deel te nemen.

Enkel levend plantgoed mag aangewend worden. De deelnemers zijn vrij voor wat de keuze van het plantgoed betreft. Voor gevelplanten die eventueel in het trottoir worden geplant, dient een voorafgaande en schriftelijke toelating aan het college van burgemeester en schepenen te worden gevraagd.

Procedure

Inschrijven

Je kan inschrijven tot 15 juni in het jaar van deelname. 

 • bij voorkeur via het online formulier (staat online tussen 27 februari en 15 juni)
 • Schrijf je hier in
 • of via afgifte van onderstaand inschrijvingsformulier

De deelnemers geven met hun deelname toelating om van hun voor- of geveltuin één of meerdere foto’s te laten nemen door de jury. Deze foto’s mogen vrij gebruikt worden door het Lokaal Bestuur voor lokale promotie en communicatie.

Bij inschrijving ontvangen de deelnemers een affiche dat uitgehangen moet worden op een zichtbare plaats vanaf de openbare weg.

Er wordt minimum één foto genomen, die tijdens de prijsuitreiking zal vertoond worden.

Bezoekje door de jury

Het college van burgemeester en schepenen duidt de leden van de jury aan.

De jury bestaat uit 3 leden die de tuinen onpartijdig en onafhankelijk beoordelen volgens de beoordelingscriteria. Ieder jurylid geeft een score (op 100) per tuin. Het uiteindelijke resultaat is het gemiddelde van de puntenscores. De beslissing van de jury is onherroepelijk.

In de maanden juni, juli en augustus zal de jury driemaal (waarvan 1 keer in groep en 2 keer elk jurylid individueel) onaangekondigd inspecteren.

Foto’s van aanwezige voorjaarbloeiers mogen worden toegevoegd aan het inschrijvingsformulier.

Kostprijs

De deelname aan de bebloemingswedstrijd is gratis.

Voor wie

Enkel de inwoners van Kruibeke en haar deelgemeenten kunnen zich inschrijven voor de bebloemingswedstrijd.

Om te kunnen deelnemen moet het tuinonderdeel zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein.

De leden van de jury en hun gezinsleden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

Bijlagen