Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Inhoud

Hangt er een gele affiche op de bouwplaats?

Een bekendmaking van een vergunningsaanvraag of vergunningsbeslissing is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden. Een bekendmaking vindt plaats tijdens de aanvraagprocedure of net na de beslissing. Je kan op dat moment de plannen raadplegen en er je mening over geven.

Openbare onderzoeken en bekendmaking van beslissingen, in functie van het instellen van een beroep, vind je:

  • bij jou thuis via het inzageloket; selecteer ‘Kruibeke’ of geef het OMV-nr. in en bekijk het betreffende aanvraagdossier (een aanvraag waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt heeft een rode bol, een aanvraag die recent vergund werd een blauwe bol. Je kan het volledige vergunningsdossier raadplegen (ook de architecturale plannen). Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift of beroepschrift indienen tijdens de voorziene periode.
  • op de gemeentelijke website (zie hieronder)
  • op een gele affiche aan de locatie van het bouwwerk/het bedrijf/het onbebouwde perceel
  • in lokale dagbladen, enkel voor dossiers waar dat verplicht is (GPBV-inrichtingen of MER-plichtige activiteiten)
  • op de dienst Omgeving in het gemeentehuis. Hier kan je, op afspraak, tijdens de openingsuren alle dossiers raadplegen die in openbaar onderzoek zijn of recent beslist zijn.

Wat zijn de lopende bekendmakingen?

Bezwaar indienen?

Wanneer je niet akkoord bent met de aangekondigde plannen of veranderingen of als je opmerkingen wilt formuleren bij een dossier, kan je een bezwaar indienen.

Een bezwaar indienen kan op volgende manieren:

  • via het omgevingsloket (doorklikken naar het juiste OMV dossier)
  • per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, O.L. Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke
  • per e-mail

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een (digitaal) bezwaarschrift indienen.

Vermeld in je bezwaarschrift steeds duidelijk het referentienummer van het dossier.

Hangt er geen gele affiche op de bouwplaats?

Wil je informatie of plannen inkijken van vergunde plannen, dan kan je terecht bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis. Hier kan je, op afspraak, tijdens de openingsuren de dossiers raadplegen die reeds beslist zijn (al dan niet recent geleden).