Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Inhoud

Een bekendmaking van een vergunningsaanvraag of vergunningsbeslissing is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden. Een bekendmaking vindt plaats tijdens de aanvraagprocedure of net na de beslissing. Je kan op dat moment de plannen raadplegen en er je mening over geven.

Openbare onderzoeken en bekendmaking van beslissingen, in functie van het instellen van een beroep, vind je:

  • bij jou thuis via het omgevingsloket; selecteer ‘Kruibeke’ en bekijk de omgevingsdossiers waarvoor momenteel een openbaar onderzoek loopt (rode bol) of die recent vergund werden (blauwe bol). Je kan via deze weg ook een digitaal bezwaarschrift of beroepschrift indienen tijdens de voorziene periode. Let op: privacygevoelige gegevens, zoals de architectenplannen, worden hier niet getoond. Wil je ook die bekijken, dan kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis terecht op de dienst Omgeving.
  • op de gemeentelijke website
  • op een gele affiche aan de locatie van het bouwwerk/het bedrijf/het onbebouwde perceel
  • in lokale dagbladen, enkel nog voor dossiers waar dat verplicht is (GPBV-inrichtingen of MER-plichtige activiteiten)
  • op de dienst Omgeving in het gemeentehuis. Hier kan je, op afspraak, tijdens de openingsuren alle dossiers raadplegen die in openbaar onderzoek zijn of recent beslist zijn.

MAAK EEN AFSPRAAK

Wat zijn de lopende bekendmakingen?

Bezwaar indienen?

Wanneer je niet akkoord bent met de aangekondigde plannen of veranderingen of als je opmerkingen wilt formuleren bij een dossier, kan je een bezwaar indienen.

Een bezwaar indienen kan op volgende manieren:

  • via het omgevingsloket (doorklikken naar het juiste OMV dossier)
  • per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, O.L. Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke
  • per e-mail
  • of maak een afspraak

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een (digitaal) bezwaarschrift indienen.

Vermeld in je bezwaarschrift steeds duidelijk het referentienummer van het dossier.