Vermindering op de huisvuilbelasting

Datum bekendmaking woensdag 8 januari 2020
Datum zitting maandag 29 apr 2019 om 00:00
Orgaan Gemeenteraad

Bijlagen

  • Toelagereglement ikv huisvuilbelasting 2019-2024.pdf 339,1 Kb