Bermbeheer

Inhoud

De gemeente staat in voor het onderhoud van wegbermen langs de openbare weg.

Het onderhoud gebeurt volgens het bermdecreet, dat betekent dat een eerste maaibeurt pas vanaf 15 juni gebeurt en een tweede maaibeurt vanaf 15 september. 

Het maaisel wordt verwijderd van alle bermen. Het doel van deze werkwijze is om de bodem te 'verarmen' zodat de biodiversiteit vergroot en er zich dus meer planten- en diersoorten kunnen ontwikkelen.

Onderneem zelf geen actie om de wegberm te maaien.

In de Polders van Kruibeke gelden er voor de ringdijk andere afspraken, die afwijken van het bermdecreet, en is het dus mogelijk dat er al vroeger dan 15 mei wordt gemaaid. De overloopdijk valt wel onder het bermdecreet. 

Lees zeker hieronder ook hoe bepaalde grasvelden op het openbaar domein extensief beheerd worden. 

Gerelateerde items