Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Inhoud

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de twee jaar, zonder kosten, deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

  • Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar: dat betekent vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin je 50 wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin je 69 wordt.
  • Om de twee jaar: je kan telkens in de pare of onpare jaren deelnemen, bijvoorbeeld in de loop van 2010 en 2012 of 2011 en 2013. Je kan niet in 2 opeenvolgende kalenderjaren deelnemen.

Deze regelgeving geldt voor het Vlaamse Gewest.

Procedure

Er zijn 2 manieren om deel te nemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker:

  • ofwel breng je dit ter sprake tijdens het eerstvolgende contact met jouw arts (huisarts, gynaecoloog of andere).
  • ofwel ga je in op de uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. De uitnodigingsbrief krijg je thuis toegestuurd. Neem contact op met een Centrum voor Kankeropsporing in uw regio als je geen uitnodigingsbrief kreeg.

Je zult vervolgens doorverwezen worden naar een mammografische eenheid. Een mammografische eenheid is een radiologische dienst van een ziekenhuis, een vennootschap van een of meerdere radiologen, of een zelfstandige radioloog die instaat voor het nemen van de screeningsmammografieën. De contactgegevens van de erkende mammografische eenheden vind je op de website van Bevolkingsonderzoek.be.

Kostprijs

Gratis voor de doelgroep, op voorwaarde dat je aangesloten bent bij de Belgische ziekteverzekering.

Regelgeving

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).