Bomencharter

Inhoud

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad of gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen.

Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024, worden opgenomen in de telling. Op die manier wordt het Bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen.

Teller: al 3502 bomen geplant (update 25 januari 2023)

Ook Kruibeke is partner van het Bomencharter

Bomen zijn fantastische wezens die CO2 uit de atmosfeer halen. De koolstof (C) nemen ze op en de zuurstof (O2) pompen ze in de lucht zodat wij gezonde (bos)lucht kunnen inademen. Bomen vormen dus een aangename en efficiënte manier om de klimaatopwarming onder controle te houden. Maar bomen zijn zoveel meer, ze  beschermen ons ook tegen de gevolgen van klimaatopwarming (droogte, hitte, overstromingen). Bomen verbeteren de luchtkwaliteit (ze halen fijn stof uit de lucht) en ze vormen een geluidsbuffer, ze zijn bovendien goed voor de biodiversiteit. Bomen produceren lekker en vers fruit en voedzame noten, ze zijn goed voor onze gezondheid en bevorderen ons geluksgevoel.

Ook voor Kruibeke is dit van groot belang, instappen in het Bomencharter is dan ook een logische stap als bijkomend instrument om deze doelstellingen te behalen.

Het streefdoel voor Kruibeke is om 1.600 tot 3.200 nieuwe bomen te planten tegen eind 2024.

Ook jouw boom telt!

Om het streefdoel te bereiken, rekenen we ook op de hulp van de inwoners zelf. Op onze website vind je een formulier waarop je je eigen boom kan toevoegen nadat je hem plantte.

Heb jij sinds 1 januari 2019 een nieuwe boom geplant? Laat het ons dan eenvoudig weten via de bomenteller want elke boom telt!

Tip

Het lokaal bestuur Kruibeke geeft een subsidie voor het aanplanten van kleine landschapselementen, zoals bv. bomenrijen, knotbomen. De voorwaarden voor deze subsidie vind je hier.