Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Inhoud

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.
Indien niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan de Dienst Welzijn van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen.
Dit is een verklaring waarbij de Dienst Welzijn zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal je sociale en financiële situatie onderzoeken. Je zal in de eerste plaats zo veel mogelijk je eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist over deze hulpverlening. 

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van de geplaatste persoon
  • financiële gegevens: pensioenen, spaarboekjes, renten...