Bouw jeugdlokalen Chiromeisjes Kruibeke

Gepubliceerd op dinsdag 28 sep 2021 om 12:39

Traject

Door de flinke groei van het ledenaantal en de slechte staat van de huidige gebouwen van Chiro Adelheid in de Kattestraat, werd eind 2015 de vzw Adelheid@Work in het leven geroepen, met als doel om te voorzien in nieuwe jeugdlokalen en het toekomstige onderhoud en de verhuur ervan.

In nauwe samenwerking tussen de vzw Adelheid@Work en het lokaal bestuur Kruibeke werd in 2017 een project opgestart voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen achter het jeugdhuis Ter Walle in Kruibeke. De plannen waren uitgetekend en lagen klaar om vanaf april 2021 te worden uitgevoerd. Helaas werd het lokaal bestuur genoodzaakt om de overeenkomst met de aannemer eenzijdig te verbreken en op zoek te gaan naar een andere aannemer. Nu die gevonden is (gunning in het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2021), krijgt het project een doorstart. De bouwwerken worden verwacht om in januari 2022 te worden opgestart.  

Ontwerp 

Het ontwerp is van de hand van Buro Bauer Architectuur bv uit Antwerpen, die het gebouw bewust compact hielden en de verharding rondom het gebouw tot een minimum beperkt. Het ontwerp houdt rekening met het functioneel gebruik, keuze voor duurzame materialen in functie van de gebruiker en er wordt maximaal ingezet op duurzaamheid en integrale toegankelijkheid. Achter het gebouw wordt voorzien in een grote speelweide en stevige groenbuffer.

De totaalkost van het bouwproject bedraagt zo’n 1.500.000 euro incl. btw, waarin ook de vzw een bijdrage levert. 

Bijlagen

  • inplantingsplan_jeugdlokalen_kruibeke.pdf 676,7 Kb