Bouwkundig erfgoed

Inhoud

Inventaris van het bouwkundig erfgoed

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is een uitgebreid wetenschappelijk overzicht van het bouwkundig patrimonium in Vlaanderen. Tot 2005 verscheen de inventaris in boekvorm onder de naam 'Bouwen door de eeuwen heen'. Tegenwoordig kan je de inventaris doorzoeken op het internet.

De databank bevat ondertussen ruim 79.000 gebouwen en bouwkundige gehelen met één of meerdere erfgoedwaarden. Je vindt er telkens een beschrijving en informatie over stedenbouwkundige en (architectuur) historische ontwikkelingen uit de gemeente of regio.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is op 8 november 2012 vastgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Is je gebouw opgenomen in de vastgestelde inventaris? Dan is er een speciale regeling voor energieprestatie, functiewijziging, sloop en sociale huisvesting sinds 18 november 2012.

Omdat bouwkundig erfgoed kan veranderen, werkt het Agentschap samen met steden en gemeenten om de meest actuele administratieve gegevens te verzekeren. Hun meldingen van sloop en zware verbouwingen heeft geleid tot het schrappen van 668 relicten uit de vastgestelde lijst. In totaal gaat het nu om 83.475 bouwkundige relicten en 589 bouwkundige gehelen.

Wil je weten of je hoeve, loft of arbeidershuisje is opgenomen?

Raadpleeg dan de lijst van 8 november 2012

Als je gebouw is opgenomen, gelden vier uitzonderingsmaatregelen:

  1. Afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat is mogelijk om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  2. Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  3. Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
  4. Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

In de bijgevoegde folder vind je alle nuttige informatie.

Beschermd monument

De brochure ‘Monumenten, een kennismaking’ vertelt je waar je zoal rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld in een beschermd postkantoor woont, of een oude graanmolen wil restaureren.

Ben je eigenaar van een historische villa of huur je een waardevol rijtjeshuis? Ook dan ben je mogelijks verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding ervan.

In de brochure ‘Monumenten, een kennismaking’ vind je als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of opstalhouder meer informatie over de procedure die leidt tot de mogelijke bescherming van een monument. De brochure vat de administratieve en juridische aspecten van de monumentenzorg in Vlaanderen samen. Zo kom je onder andere te weten hoe je een onderhoudspremie aanvraagt of hoe je bezwaar tegen de bescherming aantekent.