Bouwmogelijkheden perceel

Inhoud

Voorschriften van een perceel

Wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn voor je bestaande woning, of een nieuw aan te kopen grond/woning? Ben je benieuwd naar de slaagkansen van je project? Informeer je dan bij de dienst omgeving over de stedenbouwkundige voorschriften. Stedenbouwkundige voorschriften leggen de spelregels vast. Zij bepalen wat er op uw perceel wel of niet kan. Ze zeggen iets over de bestemming én inrichting van je perceel.
 
Stedenbouwkundige voorschriften worden bepaald door ruimtelijke plannen of verordeningen. De belangrijkste ruimtelijke plannen zijn het gewestplan, de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s), de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) en de verkavelingen.

Het opvragen van bouwvoorschriften kan je op verschillende manieren doen:

Vermeld steeds de exacte locatie van je perceel op basis van het adres en/of kadastrale gegevens.

Je aanvraag zal steeds getoetst worden aan de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op je perceel. Past je project binnen deze voorschriften, dan vergroot de kans op een omgevingsvergunning. Is dit niet zo, dan kan de gemeente je hier geen vergunning voor geven. Wil je onaangename verrassingen vermijden? Ga dan samen met de dienst omgeving na aan welke voorwaarden je project moet voldoen.

Meer informatie over deze bouwvoorschriften vind je bij de desbetreffende titels op onze website.

Digitaal loket