Bouwovertredingen

Inhoud

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening die strafbaar gesteld zijn door de wetgeving.

Het kan hierbij gaan om werken die worden uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden en die:

  • in strijd zijn met de vergunning
  • in strijd zijn met een ruimtelijk uitvoeringsplan
  • in strijd zijn met een stedenbouwkundige verordening
  • vergunningsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd

Melden vermeend bouwmisdrijf via dienst stedenbouw

  • Wil je informatie over bouwmisdrijven?
  • Denk je dat ergens bouwwerken worden uitgevoerd zonder of niet volgens de nodige stedenbouwkundige vergunning (zowel verbouwingen als nieuwbouw)?
  • Denk je dat ergens verbouwingswerken worden uitgevoerd zonder of niet volgens de nodige stedenbouwkundige vergunning?

De dienst stedenbouw is je eerste aanspreekpunt om een vermeend bouwmisdrijf te melden. Zij kunnen nagaan of voor een bepaald adres een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding van werken werd gedaan.

Politie/inspectie volgt verder op

Indien blijkt dat er effectief sprake is van een bouwmisdrijf, wordt de politie en/of het Agentschap Inspectie RWO ingeschakeld. Zij gaan dan ter plaatse controleren en, indien nodig, wordt een proces-verbaal opgesteld.

In een volgende fase kan een veroordeling volgen door de correctionele rechtbank. De correctionele rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken, en je bovendien veroordelen tot het uitvoeren van herstelmaatregelen door:

  • al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen;
  • bepaalde aanpassingswerken uit te voeren;
  • een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de uitgevoerde werken.

Doorgaans zal er altijd gestreefd worden naar het herstel in de oorspronkelijke staat.

Voor sommige bouwovertredingen kan er een regularisatie aangevraagd worden. Dit betekent dat je voor de betrokken werken een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning aanvraagt en bekomt. Na afloop ben je dan terug in regel en is er geen sprake meer van een bouwovertreding. Hiervoor kan je contact opnemen met de dienst stedenbouw.