Budgetbeheer

Inhoud

Als je moeilijkheden hebt met het beheren van je budget, kan je een beroep doen op het budgetbeheer van de Dienst Welzijn.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houd je jouw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt jouw budget beheerd door jouw maatschappelijk werk(st)er.

Procedure

  • Ga langs bij de Dienst Welzijn. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar jouw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor jou.
  • Is budgetbeheer iets voor jou, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al jouw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op jouw naam.
  • Al jouw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Jouw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er jouw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • Je ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor jouw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Het Comité voor de Sociale Dienst beslist of je van deze dienstverlening gebruik kan maken.

Wat meebrengen

  • Alle briefwisseling in verband met schulden.
  • Alle bewijzen van inkomsten en vaste uitgaven.

Gerelateerde items