Buitenlandse akten erkennen en invoeren in databank

Inhoud

Je kan een buitenlandse akte laten erkennen en laten opnemen in de databank van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels op te vragen van die akte.

Voorwaarden

 • De (originele) buitenlandse akte moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • De buitenlandse akte moet gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document, bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document.
 • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in het Nederlands. Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

Procedure

De buitenlandse akte kan in België worden opgenomen bij de Burgerlijke Stand van

 • de plaats van je (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Neem contact op met de Dienst Burgerlijke Stand.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart 
 • je(origineel) buitenlandse akte met (indien nodig):
  • legalisatie 
  • vertaalde versie in het Nederlands 

Kostprijs

De buitenlandse huwelijksakte erkennen en invoeren in databank is gratis.