Buitenschoolse kinderopvang

Inhoud

Het initiatief voor buitenschoolse opvang richt zich op opvang van schoolgaande kinderen in het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), met name:

 • Voor- en naschoolse opvang (vanaf 7u tot schooltijd, na de schooluren tot 18u)
 • Opvang op woensdagnamiddag (tot 18u)
 • Opvang gedurende schoolvrije dagen (van 7u tot 18u)
 • Opvang gedurende vakantieperiodes (van 7u tot 18u)

Tijdens het schooljaar worden de kinderen opgevangen per deelgemeente. 

Onze 3 opvanglocaties zijn:

 • Opvang Kruibeke
  Kapelstraat 25
  9150 Kruibeke
  03 744 23 85
  0475 87 56 98

 • Opvang Bazel
  Dorpstraat 9
  9150 Bazel
  03 744 06 23
  0475 87 56 84

 • Opvang Rupelmonde
  G. De Cremerstraat 36
  9150 Rupelmonde
  03 828 37 63
  0476 96 82 88

Voorwaarden

Alle kinderen die in Kruibeke wonen en/of naar school gaan, zijn welkom.

Procedure

Voor het begin van de opvang, dien je je kind te laten inschrijven. Hiervoor kom je best langs bij de dienst "huis van het kind" op het gemeentehuis op afspraak. Je ontvangt dan alle nodige formulieren en een woordje uitleg.

We werken met maandelijkse inschrijvingen. Van zodra jouw kind is ingeschreven, dien je jezelf en jouw kind(eren) online te registeren in onze webshop. Vanaf dan kan je online inschrijven voor de opvang. Annuleren of extra inschrijven kan nadien altijd nog via de webshop.

Schrijf je hier in via de webshop

Kostprijs

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie.

 • Voor opvang voor en na schooltijd betaal je per begonnen half uur 1 euro.
 • Op schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagnamiddag betaal je
  • voor een verblijf minder dan 3 uur: 4 euro
  • voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: 6,50 euro
  • voor een verblijf langer dan 6 uur: 12 euro

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door Kind en Gezin vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven beschreven prijs) toegekend worden. In zeer uitzonderlijke gevallen is er gratis opvang mogelijk. Dit sociaal tarief kan aangevraagd worden bij de dienst buitenschoolse kinderopvang op het gemeentehuis.

Voor niet verwittigde aan- of afwezigheden wordt een boete aangerekend. Tijdens het schooljaar bedraagt deze 2 euro per kind per opvangmoment. Tijdens de schoolvakanties bedraagt deze 12 euro per dag per kind.

Meer info

Sluitingsdagen 2024

 • vrijdagnamiddag 28 juni: Verhuis voor zomervakantie
 • donderdag 11 juli: Vlaamse feestdag
 • vrijdag 12 juli: Brugdag
 • maandag 15 juli-vrijdag 19 juli: Sluitingsweek
 • donderdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
 • vrijdag 16 augustus: Brugdag
 • maandagvoormiddag 2 september: Verhuis na zomervakantie
 • vrijdag 1 november: Allerheiligen
 • maandag 11 november: Wapenstilstand
 • woensdag 25 december - vrijdag 3 januari: Kerstmis en nieuwjaar

In de loop van het jaar kunnen er nog vormingsdagen bij komen. Deze data zullen tijdig doorgegeven worden.


Gimme

Net zoals de scholen communiceert de buitenschoolse opvang met ouders via www.gimme.eu. Als je het kanaal 'Buitenschoolse Kinderopvang Kruibeke' volgt, ontvang je al onze informatie.

Bijlagen

Digitaal loket