College van burgemeester en schepenen 6 februari 2024

Datum bekendmaking woensdag 14 februari 2024
Datum zitting dinsdag 6 feb 2024 om 10:00
Orgaan College van burgemeester en schepenen Sportcentrum De Dulpop

Bijlagen

  • Besluitenlijst - Publicatiedatum 14 februari 2024.pdf 73,5 Kb