Conformiteitsattest voor woningen en/of kamers

Inhoud

Wie een woning of kamer (bv. studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen.

De eigenaar-verhuurder kan bij het lokaal bestuur een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.

Het attest is dus verplicht. Met het conformiteitsattest kan de verhuurder aantonen dat de woning geschikt en bewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij:

  • de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar;
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Verplicht

Het conformiteitsattest is in de gemeente Kruibeke verplicht voor nieuwe huurcontracten waarbij de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats.

De verplichting wordt ingevoerd als volgt:  

  1. Vanaf 01/01/2022 voor nieuwe verhuringen van met bouwjaar vóór 1972.
  2. Vanaf 01/04/2025 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1985.
  3. Vanaf 01/04/2028 voor nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar vóór 1998.
  4. Vanaf 01/01/2031 voor nieuwe verhuringen van woningen geldt de verplichting voor alle woningen met een bouwjaar ouder dan 20 jaar.

Voorwaarden

Je kan een conformiteitsattest aanvragen bij het lokaal bestuur:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Aanvraag in te dienen bij de Dienst Omgeving, afdeling wonen.

Procedure

Een woningcontroleur komt ter plaatse langs voor een inspectie. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag. Zijn er geen of slechts beperkte gebreken dan krijg je als eigenaar een conformiteitsattest. In het andere geval ontvang je een overzicht van de gebreken die moeten worden weggewerkt alvorens je de woning gaat verhuren. 

De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan de verhuurder een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Hoe aanvragen?

Vraag het attest aan bij de Dienst Omgeving of via het e-loket

Hulp nodig?

Voor je een conformiteitsonderzoek aanvraagt kan je ook zelf al een eerste inschatting maken of je huurwoning voldoet aan kwaliteitseisen door de zelf-checklist pdf te gebruiken. Merk je dat je zaken in orde moet brengen, herstel dan eerst de gebreken voor je een conformiteitsattest aanvraagt. Let wel op: de zelf-checklist biedt geen garantie dat de woningcontroleur je woning goedkeurt. De zelf-checklist vervangt het conformiteitsattest niet.

Twijfel je of je woning zal voldoen aan de kwaliteitseisen, dan kan je ook eerst gratis renovatieadvies bij Woonwijzer Waasland aanvragen. Er komt een renovatiebegeleider in je huurhuis langs om te bekijken of de woning voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarnaast krijg je ook vrijblijvend advies welke ingrepen de woning energiezuiniger zouden maken. Als je de nodige herstellingen hebt gedaan om de huurwoning te laten voldoen aan de kwaliteitseisen, kan je een conformiteitsonderzoek en -attest aanvragen. Wanneer je renovatiebegeleiding hebt gekregen, is het conformiteitsattest gratis.

Heb je te horen gekregen dat je de woning moet renoveren om in overeenstemming te zijn met de Vlaamse Wooncode? Maar weet je niet hoe je daaraan begint en van welke premies je gebruik kan maken? Voor deze en andere vragen en voor gratis renovatiebegeleiding kan je terecht bij Woonwijzer Waasland.

Meer info over gratis renovatieadvies en -begeleiding en waar je het aanvraagt vind je hier. (link naar pg over gratis renovatieadvies en -begeleiding op website Interwaas invoegen https://www.interwaas.be/wonen/woonwijzer-waasland/gratis-renovatieadvies-en-begeleiding  )

Kostprijs

Het conformiteitsattest kost 62,50 euro (verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1.250 euro).

Wie eerst renovatieadvies en -begeleiding van Woonwijzer Waasland krijgt, kan een gratis conformiteitsattest bekomen.

Bijlagen