Corona noodfonds voor verenigingen en organisatoren

Inhoud

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om die sectoren bij te staan, beslist de Vlaamse Regering om de lokale besturen in 2020 éénmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. De gemeente Kruibeke ontvangt uit dit noodfonds een bedrag van 172.448,55 euro. 

  1. Verdubbeling van de werkingssubsidies voor de cultuurverenigingen, de sportverenigingen, de sportverenigingen met jeugdwerking, de jeugdverenigingen en jeugdhuis Ter Walle.
  2. Nominatieve subsidies zoals extra kampondersteuning voor jeugdverenigingen en sportverenigingen, maar ook voor welzijnsinitiatieven en seniorenverenigingen (niet aangesloten bij de cultuurraad) en muziekmaatschappijen.
  3. Zodra er opnieuw activiteiten georganiseerd mogen worden, kunnen verenigingen aangesloten bij een adviesraad of verenigingen die nauw samenwerken met het lokaal bestuur, rekenen op volgende tijdelijke steunmaatregelen:
    1. Subsidie voor de ondersteuning van publieke vrijetijdsactiviteiten: Met deze subsidie wil de gemeente initiatieven van verenigingen en organisatoren stimuleren en een financiële ondersteuning verlenen om aan de verstrengde veiligheidsmaatregelen te kunnen voldoen. De projecten moeten versterkend zijn voor de kwaliteit en samenhang van de lokale gemeenschap en plaatsvinden voor 31 december 2021. Subsidies kunnen aangevraagd worden tot 31 oktober 2021. De maximale subsidie die verkregen kan worden is 1.500 euro en is cumuleerbaar met andere subsidies. Het reglement en het aanvraagformulier voor deze subsidie zijn terug te vinden in bijlage. Er is gekozen om de financiële afhandeling zo eenvoudig mogelijk te houden.
    2. Gratis gebruik van enkele gemeentelijke lokalen, aanvragen richten aan cultuur@kruibeke.be
    3. Tussenkomst bij de huur van een niet-gemeentelijk lokaal: Het lokaal moet gelegen zijn op grondgebied Kruibeke. Er wordt maximaal 75% terugbetaald van het huurgeld met een plafond van 100 euro. Deze ondersteuning gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 en loopt tot 31 december 2021. Elke vereniging kan hier drie keer beroep op doen. We vragen wel om eerst te kijken of de activiteit kan doorgaan in een gemeentelijk lokaal.
  4. Er wordt een tussenkomst voorzien voor reeds gemaakte en niet recupereerbare kosten voor publieksgerichte activiteiten die wegens corona  werden geannuleerd: corona-hinderpremie. Enkel kosten gemaakt voor 13 maart 2020 komen in aanmerking. Verwachte inkomsten tijdens de activiteit worden niet vergoed. Er wordt maximaal 75% van de gemaakte kosten terugbetaald.  Aanvragen moeten binnen zijn uiterlijk op 31 december 2020.

Meer info

De steun van het Lokaal Bestuur Kruibeke moet vermeld worden op alle publicaties en vormen van publiciteit door “met de steun van” te vermelden, samen met het logo van het Lokaal Bestuur Kruibeke. Je kan het logo downloaden via deze links: 

Alle logovarianten zijn auteursrechtelijk beschermd. De logo's mogen niet vervormd of aangepast worden en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.