De Lijn - Buzzy Pazz of Omnipas Voordeeltarieven

Inhoud

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je recht hebben op korting of reis je zelfs gratis.

  • Gezinnen
  • Wie leefloon of equivalent leefloon ontvangt
  • Verzoekers erkend door het OCMW, Fedasil of Rode Kruis
  • Wie een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt
  • Wie recht heeft op een Verhoogde Tegemoetkoming (VT)
  • Personen met een beperking of begeleider
  • ... 

Meer info

Voorwaarden, aanvraagprocedure, detailinfo: Kortingen & voordeeltarieven - De Lijn