Deontologische commissie voor de gemeenteraad

De deontologische commissies voor de gemeenteraad waakt over de naleving van de deontologische code voor mandatarissen, die werd goedgekeurd in de gemeente- en OCMW-raad van 22 mei 2023.

Samenstelling