Dijken en bermen Polders van Kruibeke: vervroegde maaibeurten

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 om 15:21
De Vlaamse Waterweg nv beheert de dijken en bermen in de Polders van Kruibeke op een ecologische wijze met aandacht voor de veiligheidsaspecten van de infrastructuur.

Ecologisch beheer

De beheersmaatregelen op de bermen en dijken hebben tot doelstelling om de nodige stimulansen te geven voor de toename van de biodiversiteit en te resulteren in een erosiebestendige grasmat.

Doorgaans gebeurt in Vlaanderen het maaien conform het Bermbesluit van 27 juni 1984, hetgeen in de volgende maaidata voorziet: voorjaarsmaaibeurt vanaf 15 juni en de najaarsmaaibeurt vanaf 15 september.

Voor de vele rivieren en kanalen in haar beheer, beschikt De Vlaamse Waterweg nv over goedgekeurde bermbeheer- of groenbeheerplannen.

Van hieruit kan een afwijking van de data, die zijn opgenomen in het Bermbesluit, worden goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Afwijking van het bermbeheer

Ook voor de Polders van Kruibeke zal zodanig de ringdijk en de leidingenberm langs de Kemphoekstraat en Kruibeekse Kreek, gemaaid worden volgens afwijkende maaidata. Concreet betekent dit dat er in bepaalde zones gemaaid wordt vanaf 15 mei voor de voorjaarsmaaibeurt, en vanaf 15 augustus voor de najaarsmaaibeurt.

Door voor een bepaalde periode vroeger te maaien en het maaisel af te voeren zal een nog grotere biodiversiteit tot stand komen hetgeen ook de veiligheid ten goede komt. Indien de vegetatie gunstig evolueert kan weer teruggevallen worden op de data van het Bermbesluit.