Drankvergunning (voor evenementen)

Inhoud

Alle toekomstige uitbaters van reizende of tijdelijke drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen, festival…) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken tijdens publieke evenementen.

Opgelet: voor horeca-uitbaters die een vaste drankvergunning wensen: zie Drankvergunning voor horeca-uitbaters

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een tijdelijke drankgelegenheid. Je moet dus:

  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure

Een vergunning kan je aanvragen via het formulier 'evenementen', dat je ten minste 60 dagen voor aanvang van de activiteit bezorgt. Alle info en het formulier vind je hier.

Kostprijs

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)