Drankvergunning (voor horeca-uitbaters)

Inhoud

Voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken, zelfs gratis, heb je een vergunning nodig van het lokaal bestuur.

Voorwaarden

  • Elke vaste drankgelegenheid op het grondgebied van de gemeente Kruibeke waar sterke drank voor gebruik ter plaatse wordt verkocht, aangeboden of verstrekt, zelfs gratis.

  • Elke reizende drankgelegenheid waarvan de uitbater zijn/haar officiële woonplaats of de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft op het grondgebied van de gemeente Kruibeke, en waar sterke drank voor gebruik ter plaatse wordt verkocht, aangeboden of verstrekt, zelfs gratis, dient over een drankvergunning van de gemeente Kruibeke te beschikken.
  • De bepalingen die van toepassing zijn op de vaste en/of reizende drankgelegenheden gelden ook voor pop-up drankgelegenheden.

Procedure

Je moet minstens 30 werkdagen vooraf een aanvraag indienen om een drankvergunning te bekomen.

  • via het digitaal loket, of
  • via een aanvraagformulier op papier (te verkrijgen bij de dienst secretariaat) o
  • samen met de gevraagde bijlage: een uittreksel uit het Strafregister 596/1-8 dranken