Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Inhoud

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heb je recht op dringende medische hulp indien je dringende medische zorgen nodig heeft. Via de Dienst Welzijn wordt geregeld dat jouw kosten voor dringende medische hulp betaald worden.

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, je verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.
  • Je verblijft op het grondgebied van de gemeente.
  • Je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

  • Je gaat eerst naar de huisarts en hij geeft je een attest Dringende Medische Hulp.
  • Met dit attest ga je naar de Dienst Welzijn van de plaats waar je gewoonlijk verblijft.
  • De Dienst Welzijn zal, na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf, een betalingsverbintenis meegeven.
  • Met deze medische kaart kan je de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. De Dienst Welzijn bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal de Dienst Welzijn indien nodig nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.