Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Inhoud

In 2015 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  17 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' of 'Sustainable Development Goals' (SDG's) goed. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, maar gaan niet meer uit van de klassieke Noord-Zuid indeling.

Van lokaal naar globaal

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, verenigingen en organisaties, en op alle de burgers, waar ook ter wereld. Ze bieden een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen, … het zijn maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen.

17 doelstellingen

 • SDG 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
 • SDG 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
 • SDG 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
 • SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
 • SDG 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
 • SDG 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water voor iedereen.
 • SDG 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 • SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
 • SDG 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
 • SDG 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
 • SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 • SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
 • SDG 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
 • SDG 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.
 • SDG 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.
 • SDG 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.
 • SDG 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Meer info

Ga dan eens kijken op de website van VVSG