Erkenningsaangifte

Inhoud

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig.
Binnen het huwelijk is de partner van de moeder automatisch de vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaarten
  • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte,
    (met bevestiging dat de moeder zwanger is en de vermoedelijke bevallingsdatum)

Niet-Belgen en personen die niet zijn ingeschreven in België nemen best eerst contact op met de dienst (telefonisch of per e-mail).

 

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.