Een sociale woning huren of kopen (Woonpunt Waas)

Inhoud

Het Woonpunt Waas bundelt de activiteiten van de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren op ons grondgebied.

Bij Woonpunt Waas kan je een sociale woning huren, kopen of je kan je private eigendom verhuren aan Woonpunt Waas. Het werkingsgebied van Woonpunt Waas situeert zich in de regio Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht.

Voorwaarden

 • Jouw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2024) bedraagt niet meer dan
  • 29.515 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 31.987 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 44.270 euro in alle andere gevallen, plus 2.475 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de VMSW.

Procedure

 • Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met Woonpunt Waas.
 • Na je inschrijving komt je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.
 • De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Wat meebrengen

Als je langs gaat bij het Woonpunt Waas, neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA ...
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat jij en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat je een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Kostprijs

Het bedrag van je huishuur is afhankelijk van je inkomsten en gezinssamenstelling.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.