Ook elektronische kaarten voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar (vanaf 15 januari 2024)

Gepubliceerd op zondag 14 jan 2024 om 08:30
Net als Belgen onder twaalf jaar ('Kids-ID'), zullen nieuwkomers onder twaalf jaar die legaal in België verblijven, vanaf 15 januari 2024 een elektronische kaart kunnen verkrijgen.

Er is niet één uniform document, dit is afhankelijk van het verblijfsrecht waarover het kind beschikt:

 • A-kaart (beperkt verblijf)
 • B-kaart (onbeperkt verblijf)
 • K-kaart (gevestigde vreemdeling)
 • L-kaart (EU-langdurig ingezetene)
 • EU-kaart
 • EU+-kaart
 • F-kaart
 • F+-kaart
 • M-kaart

De geldigheidsduur hangt af van het toegekende verblijf. De kaart is nooit langer dan 3 jaar geldig.

Deze kaarten zijn niet verplicht.

Kostprijs

Gewone procedure (= 3 weken):

 • A/B/K/L – kaart                               € 10,70
 • EU/ EU+ / F / F* / M – kaart           € 7,70

Spoedprocedure (= 1 werkdag bij aanvraag voor 15 uur):

 • A/B/K/L – kaart                               € 116,40
 • EU/ EU+ / F / F* / M – kaart           € 105

De identiteitsbewijzen afgegeven vóór 15 januari blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur.