Elektronische vreemdelingenkaart

Inhoud

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen, vanaf de leeftijd van 12 jaar,  toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

De voorwaarden en procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Procedure

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

 • Je kan jouw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij jouw gemeentebestuur.
 • Je kan een afspraak maken bij de Dienst Bevolking in het gemeentehuis Kruibeke.
 • Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en puk-code per post ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Vreemdelingenkaart aanvragen:  Maak een afspraak
Vreemdelingenkaart afhalen:       Maak een afspraak

Wat meebrengen

Bij de aanvraag breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • je huidige verblijfskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal)
 • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • 22 of 23  euro (cash of Bancontact)

Bij het afhalen:

 • je oude verblijfskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw verblijfskaart af te halen en waarop ook jouw pin- en puk-code vermeld staan.

Kostprijs

De prijs is verschillend per type verblijfskaart: 22 of 23 euro.

Meer info

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.